Paslaugos specialistams

Vaisto ar medicinos pagalbos priemonių išdavimas vaistinėje pagal e. receptą

Paslaugos pagalba sudarytos sąlygos informacijos apie pacientui išrašytus e. receptus vaistams ir kompensuojamąsias MPP pateikimui vaistinėms e. sveikatos portale, fakto apie vaistinėje pagal e. receptus pacientui išduotus (parduotus) vaistus ar kompensuojamąsias MPP registravimui e. sveikatos portale; informacijos apie pacientui išrašytus e. receptus vaistams ir kompensuojamosioms MPP pateikimui iš ESPBI IS e.recepto posistemės vaistinėms, turinčioms savo informacines sistemas; fakto apie pagal e. receptus pacientui išduotus (parduotus) vaistus ar kompensuojamąsias MPP registravimui ESPBI IS E. recepto posistemėje pagal duomenis ar dokumentus, gautus iš vaistinių informacinių sistemų.

Taip pat prieigoje realizuojama galimybė farmacijos specialistui argumentuotai atsisakyti išduoti preparatą pagal e. receptą, laikinai sustabdant e. recepto galiojimą. Tada vaistą ar kompensuojamąją MPP išrašęs specialistas elektroniniu būdu apie tai informuojamas.

Farmacijos specialistams e.recepte bus pateikiama informacija apie diagnozę, kurios pagrindu išrašytas vaistas ar MPP.

  •   Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui e. paslauga

Šios paslaugos pagalba yra sudarytos sąlygos specialistui elektroniniu būdu suformuoti registruoti, peržiūrėti ar atšaukti siuntimus pas sveikatos priežiūros specialistus bei pacientui gauti informaciją, susijusią su jo siuntimais.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per ESPBI IS duomenų mainų posistemę

Šios paslaugos pagalba yra sudarytos sąlygos sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, teikti, formuoti ir gauti ESI informaciją (įskaitant e. siuntimus konsultacijai, diagnostikai ar gydyti).

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų

Šios paslaugos pagalba yra sudarytos sąlygos sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų, elektroninėmis priemonėmis tvarkyti pacientų sveikatos įrašus (įskaitant e. siuntimus konsultacijai, diagnostikai ar gydyti) bei formuoti statistines ataskaitas iš pacientų ESI duomenų, būtinas paciento sveikatos priežiūrai vykdyti ir sveikatos priežiūros veiklai valdyti.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Elektroninio recepto rašymas

Paslaugos pagalba sudarytos sąlygos sveikatos priežiūros specialistams per e. sveikatos portalą suformuoti, registruoti ir atšaukti e. receptą ir sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per duomenų mainų posistemę į ESPBI IS teikti e. receptų suformavimui ir registravimui reikalingus duomenis Tiek per portalą, tiek ir per SPĮ IS prisijungiantiems sveikatos priežiūros specialistams, sudaroma galimybė specialiuose e. recepto laukeliuose laisvu/dalinai laisvu tekstu išrašyti elektroninius receptus nekompensuojamoms medicinos pagalbos priemonėms, vardiniams vaistiniams preparatams, ekstemporaliems vaistiniams preparatams.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Elektroninė paslauga „Medicininių vaizdų saugykla“

Projekto metu sukurta elektroninė paslauga „Medicininių vaizdų saugykla“ (Bendradarbiavimo lygis), kurios dėka sudarytos sąlygos sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems įstaigose, turinčiose ar neturinčiose savo informacinių sistemų, elektroniniu būdu pateikti medicininius vaizdus saugoti MedVAIS archyve. Pacientai, sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos priežiūros paslaugų valdymą ir kontrolę ar mokslinę veiklą vykdantys subjektai gali peržiūrėti MedVAIS esančius medicininius vaizdus.

Sveikatos priežiūros specialistams pakartotinai peržiūrint MedVAIS esančius medicininius vaizdus, atsiranda prielaidos besidubliuojančių diagnostinių tyrimų skaičiaus sumažinimui, taip pat užtikrinama galimybė MedVAIS sukauptą medicininių vaizdų archyvą (nuasmenintą) peržiūrėti mokslinę veiklą vykdantiems asmenims.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama specialistui prisijungus prie E. Sveikatos specialistų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)